Happy Flower Tote

04.03.2017

Design: Marie Hoff ©

Garn Mandarin Petit

Virknål 4.0

Varje varv virkas med dubbelt garn

Crochet each row with double strands

Lägg upp 49 lm med färg A (= 2 garn med färg A).

Chain 49 with colour A (= two strands of colour A)

Varv 1: Virka 48 fm, (i bakre m-bågen) virka 1 fm till i sista, vänd på arbetet

Row 1: 49 sc (in back-loops), turn work

Varv 2: Virka 48 fm i "främre" m-bågarna från lm-kedjan, avsluta med 1 sm i 1:a fm, virka 1 vm

Row 2: 48 sc i front-loops from row 1, sl st i 1st sc, ch 1 (does not count)

Väskan virkas runt, runt. Varje varv avslutas med 1 sm och 1 vm.

Crochet the bag round, round. Each row ends with 1 sl st och 1 ch.

Virka så här:

2 varv färg A (2 rows colour A)

2 varv färg A + B (2 rows colours A + B)

2 varv färg B (2 rows colour B)

2 varv färg B + C (2 rows colours B + C)

2 varv färg C (2 rows colour C)

2 varv färg C + A (2 rows colours C + A)

2 varv färg A o s v (2 rows colour A etc)

När väskan mäter ca 30 cm virkas handtaget så här:

Virka 16 fm, 17 lm, (hoppa över 17 m), 32 fm, 17 lm (hoppa över 17 m), 16 fm, 1 sm + 1 vm

Fortsätt virka fm, runt lm-kedjorna virkas 17 fm.

Virka 2 varv med fm. Klipp av garnet och fäst.

When the bag is about 30 cm:s crochet the grip like this: 

16 sc, 17 ch (skip 17 sc), 32 sc 17 ch (skip 17 sc), 16 sc, 1 sl st + 1 ch

Sc crochet around the bag (17 sc around the ch-spaces)

2 rows sc

Blomman (The Flower)

Virka 5 lm med färg A.

Ch 5 with colour A

Varv 1: Virka 5 lm (= 1 st + 2 lm), virka *1 st, 2 lm* i ringen så det blir 8 st med 2 lm mellan. Klipp av garnet.

Row 1: ch 5 (= 1 dc + 2 ch), *1 dc, 2 ch* in the ting. Break off yarn.

Varv 2: Färg B, virka vi valfri lm-båge *1 sm, 1 hst, 1 st, 2 dst, 1 st, 1 hst, 1 sm*, virka *-* i resterande lm-bågar (= 8 blomblad). Klipp av garnet.

Row 2: Colour B, in any ch-sp *1 sl st, 1 hdc, 1 dc, 2 tr, 1 dc, 1 hdc, 1 sl st*, *-* (= 8 petals). Break off yarn.

Varv 3: Färg C, virka på baksidan av blomman blomman i st från varv 1: *1 fm, 3 lm, 1 fm i nästa st*, fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a fm.

Row 3: Colour C, on the backside of the flower in dc from row 1: *1 sc, 3 ch, 1 sc (in next dc)*, *-*. 1 sl st in 1st sc. 

Varv 4: Virka 1 sm till lm-bågen, virka 2 lm (= 1:a hst), 2 st, 1 dst, 2 st, 1 hst. Virka sedan i varje lm-båge: 1 hst, 2 st, 1 dst, 2 st, 1 hst. Avsluta med 1 sm 1:a hst. Klipp av garnet och fäst.

Row 4: *1 sl st in next ch-sp, 1 hdc (1st hdc= 2 ch), 2 dc, 1 tr, 2 dc, 1 hdc*, *-*, end with 1 sl st in 1st hdc. Break off yarn.

Sy fast blomman på väskan.

Sew the flower on to the bag.