Spring Flower

16.02.2017

Design: Marie Hoff ©

Garn Catania, virknål 3,5

sm = smygmaska

lm = luftmaska

fm = fast maska

st = stolpe

sl st = slip stitch

ch = chain

sc =single crochet

dc = double crochet

Lägg upp 5 lm med färg A. Slut till en ring med 1 sm

Chain 5 with colour A, close to a ring with a sl st

Varv 1: Virka 8 fm i ringen. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Klipp av garnet.

Row 1: 8 sc in the ring, sl st in 1st sc. Break off yarn.

Varv 2: Färg B: Virka 3 lm (= 1:a st) i valfri fm, virka 5 st, dra ut nålen ur öglan, trä nålen genom 1:a st och sedan genom sista st, dra öglan genom st och dra åt. Virka 2 lm. Fortsätt att göra 7 blomblad till (6 st tillsammans) med 2 lm mellan ( = 8 blomblad). Klipp av garnet.

Row 2: Colour B, 6 dc (1st dc = ch 3) in any sc, (remove the hook from the working loop and insert it under both loops of the first dc, pick up the working loop with the hook and draw it through tightly to secure the pc), ch 2*, *-* 7 times (= 8 pc petals) Break off yarn.

Varv 3: Färg A, virka *3 st i valfri lm-båge (1:a st = 3 lm), 2 lm*. Fortsätt *-* varvet runt. Virka sm till närmsta lm-båge.

Row 3: Colour A, *3 dc in any ch 2-space (1st dc = 3 ch), ch 2*, *-* x 8. Sl st into next ch-sp.

Varv 4: Virka *3 st, 2lm, 3 st* (1:a st = 3 lm) i lm-bågen. Fortsätt *-* i varje lm-båge varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a st. Klipp av garnet.

Row 4: In ch 2-space *3 dc, 2 ch, 3 dc*, *-*, sl st in 1st dc. Break off yarn.

Varv 5: Färg C, virka *1 fm i lm-bågen, 3 lm, 1 sm i samma lm-båge, 2 lm, (1 st, 2 lm 1 st mellan st-grupperna), 2 lm*. Fortsätt varvet runt, avsluta med 1 sm i 1:a fm. Klipp av garnet.

Row 5: Colour C, in ch 2-space, *ch 3, 1 sl st in same ch 2-space, ch 2, [1 dc, ch 2, 1 dc] between dc-groups from row 4, ch 2*, *-* x 8. Break off yarn.