Gerbera Square

23.04.2017

Design: © Marie Hoff

Garn: Svarta Fåret, Matilda, virknål 4.0. Färg A, B, C, D, E

lm = luftmaska (ch = chain)

m = maska (st = stitch)

sm = smygmaska (sl st = slip stitch)

fm = fast maska (sc = single crochet)

hst = halvstolpe (hdc = half double crochet)

st = stolpe (dc= double crochet)

dst = dubbelstolpe (tr = treble)

puffm = puffmaska (puffst = puffstitch)

Virka 2 lm med färg A.

Ch 2 with colour A

Varv 1: Virka 8 fm i 2:a lm från nålen, avsluta med 1 sm och 1 lm

Round 1: 8 sc in 2nd ch from the needle, sl st in 1st sc, 1 ch (8 sc)

Varv 2: Virka 2 fm i varje m, avsluta med 1 sm. Klipp av garnet och fäst. (= 16 m)

Round 2: 2 sc in each st,  sl st in 1st sc, fasten off. (16 sc)

Varv 3: Med färg B, virka 2 lm (= 1 hst)  i valfri m, 1 lm, 1 puffm (= 3 omtag)  i nästa m, 1 lm. Fortsätt virka *1 hst, 1 lm, 1 puffm, 1 lm*, fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a hst. Klipp av garnet och fäst.

Round 3: Colour B, join in any sc, ch 2 as 1st hdc, *ch 1, 1 puffst (yo 3 times), ch 1, hdc*, continue *-* around, sl st in 1st hdc, fasten off. (8 puff st, 8 hdc, 16 ch)

Varv 4: Med färg C, virka *2 lm (= 1 hst) mellan föregående varvs hst och puffm, 1 hst, 2lm, 1 sm i samma (= blomblad), 1 fm (mellan föregående varvs hst och puffm), 1 sm (mellan nästa puffm och hst)* . Fortsätt *-* varvet runt ( = 8 blomblad med 1 fm mellan). Klipp av garnet och fäst.

Round 4: Colour C, join in any ch sp: *ch 2, hdc, ch 2, sl st in same st, sc in next ch sp, sl st in next ch sp*, continue *-* around. Sl st in 1st sl st. Do not fasten off. 

Vav 5: Färg D, *3 lm, 1 fm i sm mellan två blomblad*, fortsätt *-* varvet runt. 1 sm i 1:a sm. (8 lm-bågar, 8 fm)

Round 5: Colour D, *ch 3, sc in next sl st between petals*, continue *-* around, sl st in 1st sl st, do not fasten off. (8 ch3sp, 8 sc)

Varv 6: Virka 1 sm till första lm-båge, nu ska det virkas 2 blomblad i varje lm-båge, *4 lm, 1 dst, 4 lm, 1 sm (= 1:a blombladet), 4 lm, 1 dst, 4 lm, 1 sm (= 2:a blombladet), 1 sm till nästa lm-båge*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a lm. (= 16 blomblad) Klipp av garnet och fäst.

Round 6: Sl st in next ch3sp, *4 ch, tr, 4 ch, sl st (= 1st petal), 4 ch, tr, 4 ch, sl st (= 2nd petal),  sl st into next ch3sp*, continue *-* around, sl st in 1st sl st, fasten off. (16 petals)

Varv 7: Med färg E, virka *1 fm i sm efter det 2:a av två blomblad i föregående varvs lm-båge, 3 lm, 1 fm (efter nästa två blomblad)*. Luftmaskebågarna ska vara bakom blombladen. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm till nästa lm-båge. (= 8 lm-bågar)

Row 8: Colour E, *1 sc in sl st (after 2nd petal of 2), 3 ch, 1 sc (between the next 2 petals)*, *-*, end with 1 sl st in next ch-sp (= 8 ch-sp)

Varv 8: Virka 3 lm (= 1 st), 2 st till i samma lm-båge, 1 lm, (3 st, 2 lm, 3st, 1 lm) i nästa lm-båge (= hörn). Fortsätt virka *3 st, 1 lm i nästa lm-båge, hörn som ovan*. Fortsätt *-* 2 ggr till. Avsluta med 1 sm i 1:a st. Virka sm till närmsta lm-båge.

Row 8: *3 dc in the same ch-sp (1st dc = 3 ch), 1 ch, [3 dc, 2 ch, 3 dc] in the next ch-sp (= corner)*, *-* x 4. End with 1 sl st in first dc. Sl st to next ch-sp.

Varv 9: Virka *3 dst tillsammans (1:a dst = 3 lm), 3 lm, 3 dst tillsammans 1 lm i samma lm-båge, 3 st tillsammans, 3 lm, 3 st tillsammans (i nästa lm-båge), 3 st tillsammans, 3 lm, 3 st tillsammans (i nästa lm-båge), 1 lm*. Fortsätt *-* varvet runt tills du har 4 hörn och 2 grupper om 3 dst tillsammans. Avsluta med 1 sm i 1:a st. Klipp av garnet och fäst. 

Row 9: *[3 tr together (1st tr = 3 ch), 3 ch, 3 tr together], 1 ch, 3 dc together, 3 ch, 3 dc together (in the next ch-sp), 3 dc, 3 ch, 3 dc (in the next ch-sp)*, *-* x 4. End with 1 sl st i 1st 3 tr toghether. Break off yarn.

Varv 10: Med färg A, virka fm runt hela rutan. I hörnen virkas 2 fm, 2 lm, 2 fm. Klipp av garnet och fäst.

Row 10: Colour A, sc around the square. Corners = 2 sc, 2 ch, 2 sc. Break off yarn.